در حال انتقال به بانک ... processing...

مرغ

فروشگاه قاصدک ، قیمت ، کیفیت ، بازگشت و سلامت کالا

بررسی شیوع آلودگی سالمونلایی

18 شهریور 1399 | 17:18 اخبار

گوشت یکی از مهمترین منابع پروتئینی به شمار میرود و اهمیت بسزائی در انتقال بیماری سالمونلوز که یکی از مهمترین و شایعترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام میباشد، دارا است و در این بین کشتارگاه به عنوان جایگاهی در کنترل بیماری و یا شیوع بیشتر آن نقش دارد. فرآیند کشتار طیور در کشتارگاه میتواند لاشه طیور سالم را درگیر آلودگیهای متعدد با عوامل پاتوژن سازد لذا با توجه به اینکه لاشه طیور به عنوان یک منبع مهم آلودگی به این بیماری مطرح شده است، تعیین فراوانی و میزان آلودگی به باکتری در این فرآورده، معیاری برای ارزیابی بهداشتی

 


دسته‌های اخبار

//