در حال انتقال به بانک ... processing...

تخم مرغ

فروشگاه قاصدک ، قیمت ، کیفیت ، بازگشت و سلامت کالا

تخم مرغ

درج قیمت مصوب روی مرغ و تخم مرغ الزامی شد

درج قیمت مصوب روی مرغ و تخم مرغ الزامی شد

در جلسه روز گذشته تنظیم بازار مصوب شد که قیمت مصوب مصرف کننده مرغ و تخم مرغ روی بسته بندی آنها درج و تمام نیاز مردغداران به نهاده های دامی به قیمت مصوب تامین شود.

دسته‌های اخبار

//