در حال انتقال به بانک ... processing...

مرغ گوشتی

فروشگاه قاصدک ، قیمت ، کیفیت ، بازگشت و سلامت کالا

مرغ گوشتی

مدیریت تغذیه

مدیریت تغذیه

سلام امروز در مورد یکی از ارکان اصلی مرغداری یعنی تغذیه که هم از لحاظ اقتصادی و چه هزینه های تولید بسیار اهمیت داره بحث کنیم .

آمونیاک در سالن

آمونیاک در سالن

شرایط ایجاد نامطلوب در اثر تراکم آمونیاک و بیماری زائی در گله های ماکیان

وزن مناسب لاشه استحصالی مرغ 1800-1200 گرم

وزن مناسب لاشه استحصالی مرغ 1800-1200 گرم

بحث مرع سایز و وزن مرغ و فرهنگ سازی آن در بازار مصرف چند زمانی است که میان دولتمردان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ( کمتر ) مطرح شده است اما متاسفانه هنوز به نتیجه ای نرسیده و اگر هم جایی در حال اجرا و مصرف است

//